Alkohol ima posebno mesto u našoj kulturi,a   deca u našem društvu imaju kontakt sa alkoholom već od nižih razreda osnovne škole.  Udruženje pivara Srbija objavilo je istraživanje prema kom deca kod nas probaju alkohol veće od desete godine života i to u prisustvu roditelja. Najraniji slučaj alkoholizma registrovan od 15 godina.

Alkoholizam je jedna od čestih bolesti zavisnosti kod nas, a razlog tome je svakako mesto koje u našoj kulturi ima alkohol. Deca se već u nižim razredima osnovne škole susreću sa alkoholom, i često ga probaju upravo na nagovor roditelja ili neke druge starije odrasle osobe. To nekad bude pena od piva, čokoladni liker ili jednostavno mali gutljaj rakije, a psiholog iz bolnice za lečenje bolesti zavisnosti objašnjava da to nije nikako dobra praksa:

“Svako unošenje alkohola je opasno za ljudski organizam, a za dečiji je još osetljiviji. Odrasli treba da uvide tu opasnost i da ne promovišu konzumiranje alkohola. Treba svi da budemo svesni koliko to može da bude opasno kasnije, da deci usadimo model pijenja alkohola kao nešto što je uobičajno i dobrodošlo. ” navodi psiholog i dodaje da pena od alkohola neće izazvati neke zdravstvene posledice, ali može da predstavlja problem kasnije kada mladi počinju redovno da piju alkohol.

“Često se desi kasnije kada mladi imaju problem sa nekim psihoaktivnim supsatncama, roditelji primete da nešto sa decom nije u redu, deca će reći da je to zbog alkoholinih pića, što je jedna od manipulacija jer će roditelji biti toleranti na činjnicu da je dete konzumiralo alkohol.”

Istraživanja bolnice “Vita” poklapaju se sa podacima Udruženja pivara Srbije, deca u kontakt sa alkoholm dolaze već od desete godine. Istraživanje pokazuje da mladi u Srbiji, preko 80 % njih, do 17 godine proba alkohol i to najčešće u prisustvu roditelja odnosno u kućnim uslovima. Preko 50 % njih koji su probali, nastavilo je redovno da pije u izlascima.

“Što se tiče najranije dobi kada se nama javio neko od pacijenata ko ima problem sa alkoholizmom to je nekih 15 godina. Po priči pacijenata koji se duže leče, imamo podatak da su oni svoja prva iskustva sa alkoholom imali  negde oko desete jedanaeste godine, što znači da se već u tom dobu od one četiri faze alkoholizma razvila prva druga ako ne i treća faza.” objašnjava Kvas.

On navodi i da je najpreciznija definicija alkoholizma da je alkoholizam svako ponovoljeno pijenje alkohola bez obzira na količinu i učestalost koje razvija određene medicinske, zdravstvene i socijalne probleme, to je znak alkoholizma i zahteva stručnu pomoć. Akcenat je na posledicama i problemima, a ne na količinama.