Anketa šta raditi sa vandalima u gradu. Desetak klupa uništeno je tokom vikenda u Limanskom parku, a počinioci nisu poznati. Uništavanje klupa, kanti i ostalog mobilijara redovna je pojava u gradu, a počinioci vrlo često ne odgovaraju za takvo uništavanje gradske imovine. Pedagog kaže da je upravo to jedan od razloga zbog kog su vandalizmi učestali, ali da zatvor nije rešenje.

Desetak klupa uništeno je tokom vikenda u Limanskom parku. Radnici “Gradskog zelenila” uklonili su to što je od klupa ostalo, a u njihovoj radionici pokušaće neke od klupa da poprave i vrate ih u park. Nove klupe biće nabavljene kada se odredi preduzeće koje će biti zaduženo da održavanje mobiijara, pošto je preduzežu “Lisje” koje je bilo zaduženo za to, istekao ugovor.

Uništavanje klupa samo je jedan od slučajeva vandalizama u Novom Sadu. Uništavaju se i kante za smeće, zelenilo, a počinioci vrlo retko odgovaraju za ova dela. Neretko počinioci budu stariji maloleltnici i mladi ljudi, čiji motivi za ovakvo uništavanje nisu naručito jasni. Pedagog Nevenka Kraguljac kaže da su ovakvi vandalizimi najčešće rezultat nataloženog i nekontrolisanog besa:

“Najčešće je to vezano za nekontrolisanje besa. To su najčešće deca koja imaju nataložen bes iz nemoći da promene nešto. Oni često imaju probleme u porodici ili sa društvom, ili su marginalizovane osobe. Oni skreću pažnju na sebe vandalskim činovima. Moguće je da žele pažnju roditelja ili celog društva, a nekad je i reč o čistoj obesti.” navodi pedagog i dodaje da oni uvek biraju da uništavaju ono za šta misle da neće odgovarati.

S obzirom na to da se najčešće radi o deci koja se bore sa potisnutim besom zbog nemoći da reše problem u porodici ili društvenom okruženju, pedagog Nevenka Kraguljac smatra da bi društveno-koristan rad bio idealna kazna za vandalske činove :

“Društveno koristan rad sigurno i angažovanje dece da im se pomogne u odrastanju da vide svoje vrline i prednosti i što će svoju snagu i bes usmeriti u pozitivnom pravcu. Osim društveno korisnog rada to bi morale da budu i druge korisne društvene aktivnosti koja su podrška i potpora mladim ljudima.” zaključuje Kraguljac.
Anketa:
Šta vi mislite kako bi mogao da se reši problem vandalizma u gradu :

Vandali koji uništavaju imovinu po parkovima i gradu treba da: