Fiskalni računi sadrže materiju opasnu za plod, a preporučljivo je da ni deca ne dolaze u kontakt sa njima. Bisfenol A koji je opasan za ljudsko zdravlje, nalazi se u 40 puta većoj količini na papiru  nego što je dozvoljeno, pokazuju istraživanja organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije.

Prema istraživanjima te agencije, koje je sprovdeno na 33 uzorka fiskalnih računa iz privatnog i javnog sektora, utvrđeno je da na svim uzorcima ima bisfenola a i to izuzetno velikim koncentracijama. Jasminka Ranđelović iz te organizacije navodi da je ta materija opasna po zdravlje čoveka a pogtovo po trudnice :

” Utiče na   plodnost i na plod, endokrin je distruptor što znači da remeti rad hormonskog sistema, pored toga može da izazove alergijske reakcije na koži i iritaciju respiratornih organa.”

Studija u okviru koje je rađeno istraživanje pokazuje da su najugroženiji radnici za kasama jer su najizloženiji termalnom papiru, ali i da su potrošaći ovde izloženi tome mnogo više nego kupci u Evropi.

“Od termalnog papira se prave recimo i oni papiri za čekanje u bankama i poštama, kod nas ljudi čekaju i po sat  u redu i te papire drže u ruci. Tako da je naša procena da su naši potrošači više izloženi toj hemikaliji nego potrošači u zemljama Evrope.”  objašnjava Jasminka Ranđelović i dodaje da su trenutno najugroženiji svi oni koji svakodnevno rade sa fiskalnim računima.

Alternativa za bezbednije hemikaljije zbog rezultata istraživanja izdala i javnu preporuku da se papir koji se trenutno koristi zameni bezbednijim, a dok se to ne desi potrošačima i radnicima na kasi se preporučuje:

  • OPERITE RUKE SAPUNOM NAKON KONTAKTA SA FISKALNIM RAČUNOM
  • NE DOZVOLITE DA DECA DOĐU U KONTAKT SA FISKALNIM RAČUNOM
  • NOSITE RUKAVICE AKO NA RADNOM MESTU REDOVNO DOLAZITE U KONTAKT SA FISKALNIM RAČUNOM
  • NE STAVLJAJTE RAČUNE U KESE SA HRANOM
  • FOTOKOPRIJATE RAČUNE KOJI PODLEŽU GARANCIJI I TAKO IH ČUVAJTE