Klima vas može poslati na društveno koristan rad ukoliko je ne održavate kako treba. Prema gradskoj Odluci koja se odnosi na ovu oblast nepoštovanje nekih stavki znači novčanu kaznu ili određen broj sati u javnom interesu.

Klima je jedan od uređaja zbog kojih možete otići na društevno koristan rad odnosno rad u javnom interesu. Tu kaznu možete zaslužiti ukoliko vam uređaj  curi odnosno ako je postavljen suprotno članovima 93 i 94 Odluke o uređenju grada Novog Sada. Novčane  kazne za nepoštovanje ove odredbe iznose:

1. Pravna lica od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara.

2. Odgovorno ulice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00

3. Preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 250.000, 00 dinara

4. Odgovorno lice kod preduzetnika novčanom kaznom od 5.000,00 do 75.000,00

5. Fizičko lice novčana kazna od 5.000,00 do 75.000, 00 dinara

Zanimljivo je to što je  za svaku ovu novčanu kaznu ponuđena alternativa –  rad u javnom interesu od 20 do 240 sati.

Iako klime uveliko rade u Komunalnoj policiji kažu da ove godine nisu ispisali nijednu novčanu kaznu zbog ovih prekršaja :

“S obzirom na vremenske uslove koji su vladali od početka godine klima uređaji nisu bili u značajnoj upotrebi, pa pretpostavljamo da je to razlog manjeg broja prijava okapavanja klima u prethodnom periodu, tako da je dežurna služba komunalne policije zaprimila samo devet prijava za okapavanje klima uređaja. U većini slučajeva, u trenutku dolaska patrole komunalne policije na lice mesta nisu zatečeni prekršaji, dok je u dva navrata okapavanje klima uređaja otklonjeno upotrebom ovlašćenja upozorenja.” navodi se u odgovoru koji smo dobili od Komunalne policije.

Međutim, situacija na terenu deluje drugačije. Isred pojedinih  poslovnih zgrada na Bulevaru oslobođenja kao ili stambenih zgrada na Grbavici formirale su čitave bare od klima koje cure.

Veliki broj prekršajnih prijava napisano je u leto 2010.godine, kada je komunalna inspekcija podnela 50 prekršajnih prijava  protiv vlasnika čije klime su otkapavale  sa fasada na prolaznike. Svi građani koji žele da prijave otkapavanje klime mogu to da učine na broj telefona 4872 544.