Krediti, odnosno troškovi obrade kredita, pokrenule su mnoge tužbe klijanata protiv  banaka Srbije. Odluka Vrhovnog kasacionog suda, da presudu o troškovima obrade kredita koja je bila u korist banke, vrati na ponovno razmatranje Udruženje bankarskih klijenata Efektiva vidi kao još jednu potrvdu da banke nemaju pravo da naplaćuju trošak obrade kredita.

Advokat Zoran Kovačević smatra da ova odluka nije obavezujuća za ostale slučajeve iz ove oblasti, ali da će se vrlo verovatno mnogi sudovi voditi ovom Odlukom Vrhovnog kasacionog suda i presudiće u korist klijenta.  Trošak obrade kredita je jedan od glavnih razloga zbog kojih se banke u Srbiji trenutno tuže sa svojim bivšim klijetnima. Do sad su presude bile individualno, odnosno krajnji ishod je mogao da bude u korist banke ili korist klijenta, ali nedavna odluka Vrhovnog kasacionog suda mogla bi da prevagne u korist klijenata:

“Ne može formalno značiti da će uvek biti u korist klijenata, zato što neko drugo Veće  Vrhovnog kasacionog suda može doneti drugu odluku. Ali budući da se radi najvišoj sudskoj instanci trebalo bi u praksi to da znači. Kod nas sudska praksa nije izvor prava, ali bi trebalo  da drugi sudovi zbog ujednačenja sudske prakse donose odluke u korist klijenata.” navodi advokat Zoran Kovačević

On navodi i da ova odluka verovatno znači i povećan broj tužbi protiv banaka upravo zbog napalte troškova obrade kredita.

Međutim, to ne znači i da će ova stavka nestati iz budućih ugovora koje ljudi budu potpisivali sa bankama prilikom uzimanja kredita.

“Bez obzira na Odluku suda to ne znači da vi imate pravo da tražite da te stavke  ne bude u ugovoru. Jer su to narodski rečeno uzmi ili ostavi ugovori. Vi imate pravo da ne pristanete na takav ugovor ili da tek po isplaćenom kreditu tužite banku. ” objašnjava  advokat Kovačević.

On navodi i da je vreme u kom možete da tužite banku ipak ograničeno:

“Trebalo bi da se gleda u zadnjih deset godina. Koliko sam čuo neki sudovi uzimaju da je takva klauzula ništavna, pa onda i nevezano za period od deset godina utužuju. Ja bih ipak zauzeo stanovište da je samo u zadnjih deset godina.” zaključuje advokat Zoran Kovačević.

Udruženje “Efektiva”  odluku VKS smatra konačnom o pitanju dileme o naplati “troškova obrade kredita” kojom je, kako su naveli, potvrdjeno da banke nisu smele da to naplaćuju od klijenata.

 

Efektiva je navela da je do sada doneto šest pravnosnažnih i oko 50 prvostepenih presuda u korist klijenata. U ovom udruženju naveli su i da je u jednom od takvih slučajeva banka kao “trošak obrade kredita” naplatila 20.000 evra.