Ledenice su ovog jutra visile sa mnogih krovova, a kako je najavljeno otopljenje one mogu biti veoma opasne za prolaznike. Neke od njih su poprilično velike i zato treba obratiti posebnu pažnju u narednim danima prilikom prolaska kroz grad. Stanovnici i zaposleni u zgradama mogu da kontaktiraju nadležne službe.

Ledenice koje vise sa zgrada mogu biti naručito opasne za prolaznike. Otopljenje se očekuje u narednim danima, pa će tako prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda sutra biti osam stepeni, a do kraja nedelje čak 14. Zbog otopljenja treba biti oprezan prilikom prolaska pored zgrada zbog mogućeg pada ledenica.
Građani su dužni da uklone ledenice sa zgrada u kojima žive, a ukoliko im mesto nije dostupno mogu da kontaktiraju Komunalnu policiu. U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, ova lica dužna su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova površine.

Broj telefona Komunalne policije je 4872-544, koja će, nakon upućene prijave ukoliko se ukaže potreba slučaj proslediti JKP „Stan“, Vatrogasnoj brigadi i drugim nadležnim gradskim preduzećima. S obzirom na veliki broj poziva koji Komunalna policija zaprima dnevno, mole se građani da svoje zahteve upute i preko elektronske pošte na adresu komunalna.policija@inspekcija.novisad.rs i nebojsa.radovanac@inspekcija.novisad.rs