Nakon muflona na Frušku goru stiže još jedna vrsta životinja koja je do nedavno bila i pomalo zaboravljena. Ideja je, kako kažu u Nacionalnom parku Fruška gora, da se osveži krv na toj planini.

Nakon muflona na Frušku goru stići će i druge životinje. Sledeće godine u ovo doba mogli bismo da očekujemo jelene lopatare, za radio Signal kaže Konstantin Plužarević, pomoćnik direktora za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Fruška gora. On kaže da bismo lopatare mogli da očekujemo u periodu od decembra do februara, jer je taj period najbolji za transport, pošto tada divljač odbacije rogove.

Jelen lopatar

Međutim, pored jelena lopatara, Nacionalni park Fruška gora planira da dovede i evropskog bizona. Kako kažu, Fruška gora će biti prvo mesto na Balkanu koje naseljavaju ove životinje, a kasnije će se sa Fruške gore transportovati i naseljavati područije Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Bizoni koji bi trebali da se transportuju i nasele Frušku goru trenutno su u Poljskoj, a ujedno čine i najbrojniju populaciju bizona u Evropi. Kako kaže Konstantin Plužarević iz NP Fruška gora, uslovi za bizone su kod nas bolji nego u Francuskoj, Španiji ili Grčkoj.

Evropski bizon

Dok bizoni i jeleni lopatari ne stignu, Frušku goru naseljavaju tenutno mufloni, koji su su pre par dana stigli. Trenutno su u karantinu, prvih 30 dana, pa ih ne možemo sresti ako se budemo šetali Fruškom gorom. Oko 40 jedinki muflona je dovedeno na Frušku goru kako bi se osvežila krv postojećih jedinki, a nalaze se u lovištu Vorovo koje je ograđeno.

Fruška gora je u prošlosti bila naseljena i muflonima i jelenima lopatarima na čitavoj svojoj teritoriji, međutim kada je lovište Vorovo 1958. ograđeno, mufloni i lopatari koji su ostali u tom ograđenom delu su opstali, dok ostatak nije. Nakon toga je bilo je par pokušaja da se krv ovih divljači osveži, a iz Nacionalnog parka se nadaju da će ovaj pokušaj posle 50 godina biti uspešan.

Mufloni