Nasilje nad muškarcima nije tema o kojoj se često govori u Srbiji. Iako muškarci u znatno manjem procentu trpe fizičko nasilje nego žene, postoje ostali oblici kojima su češće izloženi. Da i žene mogu biti nasilne pokazuje i vest o prvoj ženi koja je po novom zakonu dobila zabranu prilaska zato što je tokom svađe udarila bivšeg partnera.

Nasilje nad muškarcima nije tema o kojoj se često govori ili se priča uz određenu dozu humora i šale. Ipak, situacija kojoj su izloženi neki muškarci daleko je od komične, a često nisu sigurni ni kome mogu da se obrate. . Dejan S višekruna, predsednik upravnog odbora udruženja građana Tata, kaže da do nasilja često dođe tokom brakorazvodnih parnica:

“Mi smo često poslednja linija odbrane Centaru za socijalni rad i policiji . Oni   nama šalju muškarce kojima ne mogu da pomognu. Tako da kod nas dolaze oni koji ne mogu da izađu na kraj sa agresivnim ženama. “

On objašnjava da postoji i fizičko nasilje, ali ne u tolikoj meri kao muškaraca prema ženama u brakorazvodnim parnicama. Međutim, pomoć centra mnogo češće traže muškarci koji imaju problem sa verbalno agresivnim ženama.

“Ono se svodi na neprestano provociranje u dužem vremenskom periodu sa namerom da se izazove fizički akt koji bi žene koristile zlonamerno u brakorazvodnim parnicama. Imali smo konkretnu situaciju gde je muškarac držao dete u naručju žena je prišla  pljuvala ga i vređala ga a muškarac je reagovao tako što ju je odgurno. Na kraju je on izvukao delblji kraj na sudu jer je došlo do fizičkog akta.”

objašnjava Višekruna i dodaje da u Uruženju građana Tata muškarci mogu da prođu programe koji im pomažu da se iskontrolišu u takvim situacijama:

“To nije savetovanje već program mi ulazimo sa tim muškarcima u konkretne situacije i radimo na izmenama ponašanja. Faktički ih učimo kako da izađu na kraj sa tom sitacijom, a da ne eskalira u fizičiko nasilje.”

Dejan S Višekruna ističe da je fizičko nasilje muškaraca nad ženama mnogo češće i da se ta dva pojma ne smeju izjednačavati i u tom kontekstu govoriti da muškarci i žene jednako trpe. Ipak, on navodi i da ima onih koji pretrpe ozbilje fizičke povrede:

“Imao sam slučaj jednog muškarca koji je izgledao kao da je prošao strašni sud. Žena mu je takve povrede nanela da je to nezamislivo. On to nije prijavio policiji, žena je jednostavno fizički jača od njega.”

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici stupio je na snagu prvog juna.Zakon predviđa i mogućnost da hitnim merama nasilnik bude udaljen iz stana, ako živi zajedno sa žrtvom. Nasilniku može da bude zabranjen i prilazak žrtvi, a te mere ukupno mogu da traju do 32 dana.