Parkiranje u Novom Sadu može da vas košta devet hiljada dinara i više. Postoje parking mesta u gradu koja za samo dva minuta parkinga mogu da izađu nekoliko hiljada dinara i više.

Parkiranje u Novom Sadu može da vas košta devet hiljada dinara, a i više. Dužina zauzimanja tih parking mesta može da bude i nekoliko minuta. Izdavanje nalepnica za vozila osoba sa invaliditetom počinje 12.februara, a svi oni koji parkiraju na mesta na parkingu koja su rezervisana za osobe sa invaliditetom bez ove nalepnice mogu platiti kaznu od nekoliko hiljada dinara:

“Kazne za parkiranje na mestu za osobe sa invaliditetom izdaje saobraćajna policija i saobraćajna inspekcija, a Parking servis tu pomaže. Kazne su od devet hiljada pa na gore, zavisi sve od mase automobila.” navodi Radovan Jeknić iz novosadskog Parking serivsa.

On dodaje da se često dešava da sugrađani zauzmu deo parking mesta za osobe sa invaliditetom :

“Parking za osobe sa invaliditetom da je jedan deo obeležen za parking za automobil, a drugi deo onim žutim trakama i ljudi stanu često pored toga i kažu evo ja sam ostavio mesto. Osobama sa invaliditetom treba više prostora da izađu iz automobila, da eventualno izvade kolica i zato je to celokupno parking mesto namenjeno za njih. Ako i to urade biće sigurno sankcionisani.”
navodi Jeknić i dodaje da nemaju podatak koliko tačno vozila dnevno bude podignutno zbog parkiranja na mesto za osobe sa invaliditetom :

“Mi nosimo oko 30 automobila dnevno, naravno da među njima bude i tih koji se parkirali na mesto za za osobe sa invaliditetom. Ima ih naravno ali nije to tako veliki broj kao drugih automobila koji su u nekom drugom prekršaju. U svakom slučaju saobraćajna policija i mi reagujemo brzo, tako da bih još jednom apelovao na vozače da to ne čine.”

Portparlo Parking servisa kaže i da ljudi kojima pauk dođe da podigne vozilo jer su se parkirali na mestu za vozila osoba sa invaliditetom uvek imaju slične izgovore:

“To su klasični izgovori: Nisam video. Mada su ta mesta i vertikalno označena pored je znak i naravno u žutoj su boji i upadljiva su iz aviona. Naravno tu su i izgovori tipa samo sam stao na dva minuta da nešto iznesem.”

U skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, parking mesta za osobe sa invaliditetom mogu da koriste lica, koja imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom (najmanje 70% telesnog oštećenja), lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multiple skleroze, lica koja imaju oštećenje vida najmanje 90%, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV grupe invalidnosti i lica na dijalizi. Nalepnica se izdaje za označavanje jednog vozila osobe sa invaliditetom, odnosno člana zajedničkog domaćinstva.

Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, Kancelariji za osobe sa invaliditetom, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove koja se nalazi na Trgu slobode br. 1, Novi Sad. Uz zahtev se prilažu slika osobe sa invaliditetom i fotokopije sledećih dokaza: lična karta za podnosioca zahteva, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, medicinska dokumentacija vezana za invalidnost ili bolest, lična karta za odraslog člana zajedničkog domaćinstva, a za decu izvod iz matične knjige rođenih ili prijava prebivališta, ukoliko je član domaćinstva osoba sa invaliditetom.

Korisnici koji su ostvarili pravo na korišćenje nalepnice u 2017. godini podnose zahtev i fotokopiju saobraćajne dozvole. Nalepnica za označavanje vozila, preuzima se u Kancelariji za osobe sa invaliditetom, Trg slobode br. 3. (I sprat Poslovnog centra „Apolo“) u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva. Nalepnice za 2017. godinu važe do 31. marta 2018. godine, a izdavanje nalepnica za 2018. godinu počinje od 12. februara 2018. godine. Obrazac zahteva može se preuzeti na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1, ili na sajtu Grada www.novisad.rs