Prinudni upravnici od danas bi trebalo da budu dodeljeni zgradama koje još nisu odabrale profesionalne upravnike zgrada. Grad se još nije oglašavao kada je reč o prinudnim upravnicima, postoji mogućnost “praznog hoda”.

Upravnici bi od danas trebalo da budu dodeljivani zgradama čiji stanari nisu imenovale profesionalne upravnike. Od Grada nismo dobili odgovor na koji način će se realizovati ova raspodela prinudnih upravnika, niti na koji način će biti dodeljivani.  Kako navodi Blic rok za izbor upravnika biće produžen, a komunalni insepktori će obilaziti zgrade da provere zbog čega još nisu odabrali profesionalne upravnike. Jasmina MIletić koja je prošla obuku za profesionalnog upravnika i uskoro je očekuje polaganje ispita za dobijanje licence kaže da bi prinudni upravnici trebalo da se biraju sa liste licenciranih upravnika:

“Prinudni upravnici trebalo bi da se biraju sa liste licenciranih urpavnika za opštinu Novi Sad. Ta lista stoji na sajtu privredne komore i u Novom Sad trenutno ima preko sedamdeset upravnika. Ono što je nepoznato je na koji način će se birati prinudni upravnici sa liste i po koliko će im zgrada biti dodeljeno. Takođe, nije određena cena koju prinudni upravnik može da naplati po stanu u jednoj zgradi što može biti probelem.” objašnjava Jasmina.

Ona dodaje da ovi upravnici mogu imati malo veća ovlašćenja od profesionalnih :

“Ukoliko se radi o hitnim slučajevima, gde postoji mogućnost da je ugrožena bezbednost stanara, prinudni upravnik može da reaguje samostalno bez konsultacije sa stanarima. Za ostale situacije mora da sazove sastanak stanara.” Ona dodaje da je tu i problem što nije još uvek određen budžet za ovakve situacije :

“Prema Zakonu ovakvi hitni slučajevi poput krova koji propada ili fasade koja je opasna za prolaznike bi trebalo da se reše sredstvima Grada. A kasnije to dođe na naplatu stanarima. Međutim, problem je to što bar do sada nije poznato da je određen budžet u gradu za takve stvari.”

Jasmina Miletić, koju uskoro očekuje polaganje ispita za licencu profeisonalnog upravnika kaže da bi prema Zakonu prinudni upravnici trebalo da se imenuju za zgrade koje su prevashodno u lošem stanju. Ona navodi da sa druge strane stambene zajednice koje su predale papire za profesionalne upravnike, ali do danas nisu dobille rešenje ne bi trebalo da dobiju prinudne upravnike.