Sazvana sednica gradskog štaba donete preventivne mere. Takođe, upućen apel svim Novosađanima.
Sazvana sednica gradskog štaba nakon dopisa Uprave za vandrende situacije. SItuacija za sad pod kontrolom apel upućen i sugrađanima.
Na osnovu dopisa Uprave za vanredne situacije u kojem se nalaže priprema za eventualnu odbranu od poplava, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sazvao je sednicu Gradskog štaba za vanredne situacije. Zbog potencijalnih posledica topljenja snega i padavina najavljenih za predstojeći period na sednici je dogovoreno da se uvodi celodnevni monitoring prohodnosti vodenih korita i stanja nasipa, sa posebnim akcentom na bujične potoke na sremskoj strani grada, a određene su i lokacije za punjenje džakova u slučaju potrebe.

Konstatovano je da Grad Novi Sad raspolaže sa Operativnim planom za odbranu od poplava kao i timom zaduženim za njegovu realizaciju. Plan predviđa aktivnosti javnih, javno-komunalnih preduzeća i ustanova, i drugih privrednih subjekata uključenih u sistem odbrane, ali i spisak materijalno-tehničkih sredstva koja bi se u slučaju potrebe
upotrebljavala.

Na sednici je rečeno da Grad Novi Sad ima dovoljno neophodne opreme za odbranu odunutrašnjih voda, da su bujični potoci pročišćeni, ali i da se kontinuirano prati njihovo stanje kao i stanje drugih odvodnih kanala. S tim u vezi, Gradski štab poziva građane da ne odlažu otpad u potocima i odvodnim kanalima, odnosno da ih ne koriste suprotno nameni, jer na taj način ugrožavaju javni sistem odbrane od voda. Kako su saopštili predstavnici Republičkog hidrometorološkog zavoda sneg se u Vojvodini otopio bez većih problema, očekuje se oko 70 milimetara padavina tokom marta, što se zbog ravnomerne raspoređenosti ne smatra intenzivnim padavinama koje bi mogle da izazovu probleme.

Oni su rekli da je vodostaj Dunava srednje, odnosno srednje-niske visine i da za sada nema opasnosti od poplava, ali da se ukupno stanje mora pratiti posebno zbog nastupajućeg topljenja snega na Alpima koje se očekuje u aprilu i maju.