Upozorenje koje komunalna inspekcija ostavlja na zgradama ovih dana, zatekle su stanare širom Srbije. Ovo je na neki način i opomena pred kazne koje mogu iznositi i do dva miliona dinara.

Upozorenje su zatekli mnogi stanari širom Srbije na zgradama u kojima žive. Komunalna inspekcija je krenula u obilazak zgrada da bi proverila koliko se poštuje novi zakon. Sve one zgrade koje nisu registrovane kao stambene zajednice i nisu odabrale profesionalnog upravnika ovih dana dobijaju obaveštenje da su stanari dužni to da urade ili će im biti dodeljen prinudni upravnik. Radovan Trfiunov iz Udruženja profesionalnih upravnika kaže da je prinudna uprava lošije rešenje za stanare:

– To je višestruko lošije, ne samo zbog administrativnih problema. Stanovnici koji dobiju prinudnog upravnika platiće kaznu za nepoštovanje rokova za registraciju stambene zajednice. Kazne su od 50 hiljada do dva miliona dinara, zavisi od veličine zgrade i da li samo nisu registrovali zgradu. Visinu kaznu određuje komunalna inspekcija.

On kaže da je bitno i standardizovati cenu usuluge profesionalnog upravnika :

To bi trebalo uvesti i na nivou kodeksa ponašanja profesionalnih upravnika. U Novom Sadu je to od 250 do 350 dinara mesečno po stanu ili poslovnom prostoru mesečno. Ovo je neka optimalna cena bitno je samo da ne ide ispod 250 dinara.

Radoslav Trifunov kaže da su prinudni upravnici lošije rešenje za zgrade i zbog toga što će se oni birati sa liste profesionalnih upravnika, a nije određeno koliko jedan upravnik može da ima zgrada. Ako neko bude imao previše stambenih zajednica u nadležnosti to znači da neće imati vremena da im se posveti kako bi trebalo. Zato Zakon i favorizuje opciju u kojoj stambene zajednice same biraju svoje upravnike i preuzimaju odgovornost.

Trifunov dodaje i da će Zakon o upravnicima morati da se menja zato što se krši sa Zakonom o radu. Reč je o stavki koja kaže da je profesionalni upravnik dužan da bude dostupan 24 sata, što nije u skladu sa Zakonom o radu.

U Srbiji je prema poslednjim podacima oko 50 odsto zgrada izabralo upravnike zgrada, a u većini slučajeva do su komšije odnsno stanari te zgrade.