Vode Vojvodine kažu da je stanje za sad stabilno, a da se izlivanje Dunava očekuje u maju. Gradski štab za vandredne situacije zasedao je i doneo odluku o konstantnom nadgledanju vodostaja reke, a a na građane su apelovali da ne odlažu otpad u kanale za odvodonjavanje.

Dunav kod Novog Sada bi mogao da se izlije kroz nekoliko meseci kažu u preduzeću Vode Vojvodine koje redovno prati stanje na toj reci. Oni kažu da je vodostaj Dunava za sada u granicama normale, ali da bi problem mogao da napravi sneg koji se topi sa Alapa:

“Imamo na Alpima pre svega količine snega koje su mnogo veće od uobičajnog. To će sve doprineti povećanja voda na Dunavskom slivu. To sve prema našim ranijim iskustvima može dovesti to kritičnih momenata izlivanja u maju ili junu.” kaže Božidar Beloš iz preduzeća Vode Vojvodine.

On navodi da neće biti ugrožen ceo grad:

“Rekonstruisan je veći deo odbrambene linije tako da što se tiče užeg centra grada tu neće biti problema. Kritični su pojedini delovi grada kao što su vikend naselja i deo grada koji se nalazi na Kamenjaru. Prema našoj proceni tu će doći do izlivanja ” objašnjava Beloš.

On dodaje da ljudi koji tu žive ili imaju vikendice svakako u tom periodu treba da prenesu sve stvari na sprat, kao i da ukoliko je moguće napuste kuće u tom periodu.

Na osnovu dopisa Uprave za vanredne situacije u kojem se nalaže priprema za eventualnu odbranu od poplava, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević sazvao je sednicu Gradskog štaba za vanredne situacije. Zbog potencijalnih posledica topljenja snega i padavina najavljenih za predstojeći period na sednici je dogovoreno da se uvodi celodnevni monitoring prohodnosti vodenih korita i stanja nasipa, sa posebnim akcentom na bujične potoke na sremskoj strani grada, a određene su i lokacije za punjenje džakova u slučaju potrebe. Više o tome pročitajte ovde.